guest speakers

Ms. Anna Kerr

VidyaJyothi Prof.

Arch. PremNath

Prof. ChitraWedikkara

Arch. Bernard Gomez

Major RanjithGunathilleke

Mr. AP Mahesh

Arch. Murad Ismail

Ms. NaliniRaghavan

Mr. MigaraAlwis

Eng. DRN Ferdinando

Eng. WJB Shiromal Fernando

Mr. Vijoy Prakash

Dr. IlanKuppusamy

Mr. KR Subrahmanyam

Arch. Karan Grover

Arch. Prof. HishamElkadi

Arch. ShirishBeri

Arch. Aaron B Schwarz

Mr. GV Khedkar

Arch. DB Navarathna

Arch. HitenSethi

Arch. Mullerpatan Prasad Manohar

Arch. Jayantha Perera

Arch. Prof. Lalith De Silva

Late Arch. Harsha Fernando

Mr. Rohan Tudawe

Arch. Rajiv Mishra

Mr. Kaushik Sarkar

Eng. SamithaJayakody

Ms. SuraniSahabandu

Mr. AelianGunawardene

Arch. Madura Prematilleke

Mr. ApoorvVij

Mr. RajanGovind

Prof. Lal Balasuriya

Mr. Vithal Savant

Mr. PramukDediwala

Hon. Minister ChampikaRanawaka

Mr. NilrukJeevaratne

Mr. NavinKeswani

Dr. EijiShidoji

Eng, NandanaAbeysuriya

Dr. KushanWijesundara

Mr. Dilshan Ferdinando

Eng. (Ms). TharangikaJayasundara

Mr. Ravi Shankar

Arch. DhananjanaAmeresekere

Mr. Harsh Pareek

Eng. SaroWeerasuriya

Eng. DeepalWickramasinghe

Arch. ManitRastogi

Arch. Sanjay Puri

Arch. KK Asthana

Arch. Swapnil Sawant

Dr. SenakaDharmatilleke

Ms. Anna Kerr

Eng. Jagadiswar Man Shreshta

Arch. Prabal Thapa

Mr. PrashanthaHettiarachchi

Mr. ArunGovind

Arch. RyuichiAshizawa

Arch. Sarosh Pradhan

Arch. Arun Dev Pant.

Arch. KishorThapa

Ms. Gagansingh